lanklogga

Vi VILL och vi KAN hjälpa dig!!    054-15 63 30 / 076-103 50 12  

Välkommen till Futurum-länkarna i Karlstad

 

Besök gärna våran facebook sida som futurum-länkarna nu har....

Varje veckan har futurum-länkarna karlstad tisdagsmöte med start kl 18.00

kvinnogruppen ägerrum varje måndagm kl 17.00, för mer info kontakta oss

 

tisdagsmöte

Tisdagsmötena vänder sig till oss som vill komma till rätta med vårt missbruk av alkohol och andra droger.
Vi träffas kl. 18,00 varje tisdag. 

Läs mer..