lanklogga

varför jag är medlem

Innan jag kom till Länkarna, så hade jag försökt att bli nykter på egen väg. Men det var inte så framgångsrikt, utan jag fick återfall och fortsatte med drickandet.
Min nykterhet fick jag i AA. Nykterheten varade då ett och halvt år och sedan ett år. Problemet var att jag återföll i missbruket ändå.
1999 kom jag till Länkarna och sedan dess så har jag varit nykter. Och det beror på den fina gemenskap som jag fick när jag gick med som medlem. En avgörande sak var också att mina närmaste också var välkomna att besöka lokalen. Jag var då ensamstående med en 10-årig dotter som tyckte om att följa med på våra olika aktiviteter. Sedan träffade jag min nuvarande hustru och hon har varit med i länkrörelsen hela tiden med mig. 
På det viset har jag nu lyckats vara utan alkohol sedan jag kom med i Länkarna.