lanklogga

FUTURUM-LÄNKARNAS VÄRDEGRUND

 •  Alla är lika värdefulla - "se varandra".
 • Tala till varandra inte om varandra - ha förståelse.
 •  Vi möter varandra på samma nivå och på lika villkor.
 •  Alla tar ansvar för att allt fungerar.
 •  Alla har rätt till sin egen åsikt - lyssna omdömeslöst.
 •  Respektera varandras olikheter oavsett hudfärg, religion eller sexuell läggning.
 •  Alla har tystnadsplikt.
 •  Avbryt inte när någon talar.
 •  Fråga hur någon mår - lyssna - ge beröm.
 •  Var ärlig.
 •  Respekterar tider - håll kontakt.
 •  Hälsa alltid när någon kommer - och presentera dig för alla som är nya.