lanklogga

Alkoholvanor

Är du orolig för dina alkoholvanor?
Har Du problem med andra beroendeframkallande droger?
Behöver du hjälp?

Vill du börja ett nyktrare liv?

Vi i Länkarna har gått igenom samma kval som du och vet hur det känns.
Skjut inte problemen framför dig. Det är nu du skall söka hjälp! Vänta inte längre!
Vi vet av egen erfarenhet att ju längre tiden går, desto svårare blir det att ta sig ur beroendet. Kontakta oss, vi kan hjälpa Dig ur alkoholens grepp och till ett värdigare liv.

Tisdagsgruppen hos Futurum-Länkarna.
Den här gruppen arbetar på det sättet som de flesta Länksällskap har gjort i flera år. Naturligtvis så kanske en del inte känner igen sig exakt. För i tiden så stod man alltid upp när man talade och det gör vi inte hos oss utan man kan sitta bekvämt och dela med sig det man vill.

Grundbulten i Länkiden är de sju Punkterna:
Dessa utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för Sällskapet Länkarnas medlemmar

  1. Erkänn att DU ej behärskar spriten
  2. Du måste tro på en kraft som är starkare än Din egen
  3. Ställ inga krav på Dina medmänniskor
  4. Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet
  5. Erkänn Dina fel och brister för någon annan människa
  6. Gör upp med alla personer till vilka Du står i något missförhållande
  7. Såsom Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra


Förutom dessa punkter så brukar vi varva med ett tema som någon deltagare önskar att mötet tar upp.
I gruppen får var och en tala till punkt utan att bli avbruten. Observera att allt som sägs på de här mötena stannar kvar hos deltagarna och inte förs vidare till någon annan. Alla ska känna sig trygga med att allt stannar i lokalen.