lanklogga

Artikel

”Vi måste sluta med att sopa skiten under mattan” 

När Futurum-Länkarna startades för nio år sedan var genusperspektivet viktigt och idag konstaterar ordförande Sven Norlander att kvinnorna hittar till föreningen och dess kvinnogrupp.
– Nu är det mycket alkoholmissbruk bland kvinnor och skammen stor.
Men det är inte bara kvinnorna som söker sig till föreningen och dess lokal o Klaraborgs herrgård. Hit kommer medlemmar av bägge könen, i olika åldrar och med olika bakgrund och missbrukshistorier.
Som en utbrytargrupp på tolv personer ur Fria Sällskapet - Länkarna fick Futurum-Länkarna sin första lokal i en källare på Våxnäs 2005. Men en betydligt centralare placering var nödvändig och för fem år sedan kunde man flytta in på herrgårdens övervåning.
- I dag finns inga "hard feelings" mellan oss och Länkarna på Älvgatan, vi samarbetar och är med i samma organisation.

Ett nykter liv
Och utgångspunkten att hjälpa människor till ett nyktert liv är den samma:
- Som du själv blivit hjälpt bör du hjälpa andra.
I dag kan Sven Norlander räkna in 32 medlemmar, flera har kommit och gått genom åren. Han gläds åt ökningen och bevisen på att man spelar roll i människors liv. Både för dem som kämpar för att leva ett nyktert liv och för deras anhöriga som är lika välkomna till lokalen.
- Men han kan inte göra någon nykter, det är individen själv som avgör. Men att komma hit, bli medlem och delta i våra möten är en bra utgångspunkt. Här möter man människor som tagit sig ur missbruk, som blir exempel på att det faktiskt går att bli och hålla sig nykter.
Viljan första
- Du måste först ha viljan, sedan lära dig lyssna på andra som har erfarenhetet och som fixat att bli nyktra. Vi har tystnadsplikt, det som sägs här stannar här. Vi är ingen myndighet. Kvinnorna har en egen kvinnogrupp som träffas på måndagarna vilket gjort det lättare att nå dem, berättar Sven Norlander.

Sköter transporter
Föreningen hjälper också kommunen med transporter till behandlingshem. Sven påpekar dock att en vistelse på ett behandlingshem inte betyder att allt är bra och välfungerande när du kommer ut därifrån. 
- När du väl blivit nykter ställs du inför en massa frågeställningar. Man fixar inte allt på en gång, körkortet som du förlorat, barnen du vill vinna tillbaka. Att få deras tillit kan ta åratal, liksom respekten för dig själv.
- Man tycker att man är en idiot, en drummel, förklarar han av egen erfarenhet. För att göra övergången enklare har Futurum-Länkarna något man kallarr Följeslagarna. Man får, den som vill, en mentor att vända sig till. Våga tacka nej.
Sedan kommer man förhoppningsvis in i det sociala livet igen och ska klara att det numera konsumeras alkohol i de mest skilda sammanhang:
- Man tackar nej: "jag har slutat dricka." Man blir stark i detta.
"Vilken ålderskategori är vanligast hos er"?
- Medelålders. Det tar ett tag innan, man inser att nu får det vara nog. Man har kanske krav på sig: "jag går ifrån dig annars…"
Ordnar ibland jobb
Föreningen utnyttjar även egna nätverk för att hjälpa medlemmar till jobb.
- Kicken för mig är att kunna hjälpa andra. Att få se hur hoppet växer hos människor.
" Vad kan bli bättre"?
- Att sluta sopa skiten under mattan! Vi är så rädda för att stöta oss med varandra att vi inte ens vågar fråga hur det ligger till när vi anar att någon dricker för mycket. Det måste vi börja göra oftare och chefer måste också bry sig mera för att hjälpa en missbrukare bli nykter och få behålla jobbet.

Eva Dahl - 2 maj 2014