lanklogga

Att vara anhörig / medberoende

Att vara anhörig, vän eller arbetskamrat till någon med ett missbruk/drogberoende är tungt. De flesta känner någon eller har någon i familjen som lider under ett missbruk/ drogberoende. Vi som finns runt omkring en beroende lider ofta av att se någon som vi bryr oss om sakta förstöra sig själv och sin livssituation.

Alkoholistfamiljen lever i ett smärtsamt kaos. Det är smärtsamt att se den man älskar förändras. Det är smärtsamt att bli lurad, att leva i otrygghet, att få skämmas, att bli besviken. Alkoholisthustrun/maken glider in i en kämpig situation med ömsesidiga anklagelser, besatthet kring sina försök att styra alkoholisten, och kan glömma både sig själv och barnen i de här försöken.

Vägen till befrielse börjar med insikten att man är maktlös inför alkoholistens drickande, att man bara kan ta ansvar för sitt eget liv och att man ska vägra lida med alkoholisten, när denne dricker.

Eftersom den beroende ofta förnekar att det finns ett problem så blir livssituationen ofta mycket besvärlig för alla inblandade. Att till exempel ha en förälder som missbrukar är ett stort problem eftersom barn inte har den vuxnes möjlighet att lämna den missbrukande.

Oftast finns en känsla av skam och skuld inför sin vän, anhörige eller förälder. Om personen dessutom försöker sopa problemen under mattan så blir livet extra jobbigt eftersom du då inte får uttrycka känslan inför det som sker.
Våga sätta gränser

Många gånger innebär ett liv tillsammans med en missbrukare att du under lång tid sakta flyttat dina gränser. Ofta kanske detta sker så gradvis att du inte märker att det händer förrän det har gått väldigt långt.
Att återigen börja sätta sina gränser och åter börja lyssna till sina egna värderingar är smärtsamt. Oavsett vad den som har ett drogproblem väljer att göra så har du alltid valet att gå din egen väg. Dock ska du vara väldigt medveten om att det är lättare att säga detta än att leva efter det.

Om du trots detta är villig att se problemen finns det alltid möjligheter även om det medför vissa konsekvenser. Ibland blir du som anhörig anklagad för att vara kontrollerande när du i själva verket bara sätter en gräns.
Ställ villkor

Det är en sak att försöka kontrollera en människas beteende för att du själv ska må bra. En helt annan är att låta någon ta konsekvenserna av sitt handlande.
Du kan inte hindra den missbrukande (i alla fall inte med någon större framgång) från att missbruka/droga. Men du kan ställa villkor.
Medan missbrukaren/den beroende har förhållande till drogen, blir familjen också sjuk och medberoende. Som medberoende ser du ofta dig själv som ett offer i tillvaron. Du lever inte ett eget liv utan genom andra.

En medberoende människa är en människa som låtit en annan människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende.
Omtanken övergår i total upptagenhet av den beroende. Medlidandet förvandlas till självuppoffrande/vårdande och den närstående försummar helt sina egna behov..