lanklogga

Våra sju punkter

  1. Erkänn att du ej behärskar spriten.
  2. Du måste tro på en kraft som är större än din egen.
  3. Ställ inga krav på dina medmänniskor.
  4. Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.
  5. Erkänn dina fel och brister för en annan människa.
  6. Gör upp med alla personer till vilka du står i något missförhållande.
  7. Som du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra.